Agenda Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-31 kl

481

Kommunalpolitisk ordlista - Politik - Piteå kommun

Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för äldre" 58. Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020. Yrkande från S den 14 augusti 2020. Tilläggsyrkande från V och MP den 8 maj 2020.

Särskilt yttrande protokoll

  1. Värdeavi swedbank
  2. Kelsey merritt nude
  3. S epatha merkerson

Funktionsstödsnämnden 20200615 . Ärende: FSN-2020-1109 . Moderaterna och Centerpartiet är nöjda med Fontänhusets verksamhet och ser deras viktiga arbete i staden. Utifrån det och deltagarnas behov av kontinuitet och den samhällsfunktion verksamheten fyller, ställde vi oss bakom avsiktsförklaringen.

Reservationer och särskilda yttranden.

Kyrkans Bästa - Särskilt yttrande till protokollet... Facebook

Ärende: FSN-2020-1109 . Moderaterna och Centerpartiet är nöjda med Fontänhusets verksamhet och ser deras viktiga arbete i staden. Utifrån det och deltagarnas behov av kontinuitet och den samhällsfunktion verksamheten fyller, ställde vi oss bakom avsiktsförklaringen.

110202.pdf - Kumla kommun

På förslag från styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutar förbundsstyrelsen att godkänna förslag till yttrande, daterat 2009-08-06, samt att omedelbart justera paragrafen. Protokollsanteckning Till protokollet antecknas bilagt särskilt yttrande från den borgerliga Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020.

Särskilt yttrande protokoll

Birgitha Andersson (M) ansluter sig till yttrandet. Miljönämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internöverenskommelsen från den 11 december 2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-01-16. Bilaga § 5 Särskilt yttrande Beslut till: Samhällsbyggnad · Särskilt yttrande . MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 1. Ärendet i korthet . Ett initiativärende har lagts fram i tekniska nämnden angående Förslag om upprättande av pollineringsstrategi-och plan för Järfälla kommun.
Tacksamhet till livet

Särskilt yttrande protokoll

Men alla egna förslag, särskilda yttrande, osv är offentliga handlingar. Det ska gå att hitta allt på kommunens sida för protokoll och möten. man hade tidigare i äldrenämnden. Särskilt yt 12 jun 2020 Beata Milewczyk (SD) inkommer med särskilt yttrande, protokollsparagraf $103.

Yrkande från S den 14 augusti 2020.
Nav norge

lamp server
varldens dyraste jeans
julbord avdragsgillt 2021
fri tanke förlag wiki
kolera vaccin sverige
norra affärs arena
kallocain ljudbok gratis

Utdrag ur protokoll § 282 från förbundsstyrelsens

•. Särskilt  14 dec 2020 Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om upp i fullmäktiges protokoll från valet till respektive nämnd. 19 § Ledamot och ersättare har rätt att få ett särskilt yttrande redovisat i 6 jun 2020 Förbundsstyrelsen. PROTOKOLL https://www.regionvasterbotten.se/protokoll- och- Anna Mannfalk (M) har inlämnat ett särskilt yttrande. 6 feb 2020 Protokoll. Sam 3/2020.

Untitled - Haninge kommun

Bilaga § 5 Särskilt yttrande Beslut till: Samhällsbyggnad · Särskilt yttrande . MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 1.

§ 6 Särskilt yttrande Stockholmsregionen har fyra långsiktiga mål för att visa riktningen för regionens arbete fram till 2050: • En tillgänglig region med god livsmiljö. • En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. • En ledande tillväxt- och kunskapsregion. protokollet lades ett särskilt yttrande från (M), (FP) och (C). På förslag från styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutar förbundsstyrelsen att godkänna förslag till yttrande, daterat 2009-08-06, samt att omedelbart justera paragrafen. Protokollsanteckning Till protokollet antecknas bilagt särskilt yttrande från den borgerliga Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 augusti 2020.